Planteskoler

Planteskoler

OREV’s vandingsanlæg til planteskoler baseres på sprinklervanding med mikrosprinklere eller drypvanding. Slangerne ligger typisk på jorden og kræver dermed kun lidt vedligehold.

PowerNet

Vandingsanlæg til frilandsbrug er inddelt i sektioner. Dermed kan der tages højde for en eventuelt begrænset vandkapacitet, varierende vandingsbehov , og et nytvandingsanlæg fra OREV kan bygges sammen med et eksisterende anlæg. Takket være modulopbygningen kan vandingen indstilles alt efter plantetypen: store og mindre træer, planter i potter, blomsterbede mv. Som en yderligere fordel kræver denne type vandingsanlæg et relativt lavt vandtryk. Anlægget kan bygges med manuel eller automatisk styring.

Desuden kan der tilføres gødning med vandet, hvilket giver bedre udnyttelse af gødningen, og der spares en arbejdsgang, når der ikke skal gødes særskilt. Det giver en stor miljøgevinst, når der kun gødes efter behov og i passende mængder. Med drypvanding er der ingen problemer med vandspild, og der kan spares meget i forhold til vandingsmaskiner og store sprinklere. Drypvanding giver en effektiv vanding, idet der vandes direkte i rodzonen, og vandet fordeles i jordniveau.

Eftersom hvert enkelt vandingsanlæg opbygges på stedet, har vi ingen faste priser, da det afhænger af vandudtag, vandtryk, placering mv. De fleste produkttyper kan bruges til denne type vandingsanlæg.


Produkter til planteskoler

Drypvanding – trykkompensation

Drypvanding – trykkompensationssystem

Sprinklere

Magnetventiler

Mikrosprinklere

Vandingsautomater

Doseringspumpe

Tilbehør


Kontakt
close slider