Åbne marker

Åbne marker

coll_abenMarkerHel

OREV’s vandingsanlæg til åbne marker baseres typisk på drypvanding med slanger, der ligger mellem rækkerne. Slangerne ligger typisk i jorden og kræver dermed kun lidt vedligehold.

Vandingsanlæg til åbne marker er inddelt i sektioner. Dermed kan der tages højde for en eventuelt begrænset vandkapacitet, varierende vandingsbehov, og et nyt vandingsanlæg fra OREV kan bygges sammen med et eksisterende anlæg. Takket være modulopbygningen kan vandingen indstilles alt efter plantetypen. Som en yderligere fordel kræver denne type vandingsanlæg et relativt lavt vandtryk. Anlægget kan bygges med manuel eller automatisk styring.

Desuden kan der tilføres gødning med vandet, hvilket giver bedre udnyttelse af gødningen, og der spares en arbejdsgang, når der ikke skal gødes særskilt. Det giver en stor miljøgevinst, når der kun gødes efter behov og i passende mængder. Med drypvanding er der ingen problemer med vandspild, og der kan spares meget i forhold til vandingsmaskiner og store sprinkler. Drypvanding giver en effektiv vanding, idet der vandes direkte i rodzonen, og vandet fordeles i jordniveau.

Eftersom hvert enkelt vandingsanlæg opbygges på stedet, har vi ingen faste priser, da det afhænger af vandudtag, vandtryk, placering mv. De fleste produkttyper kan bruges til denne type vandingsanlæg.

AutoCad tegning

Netafim plan001Netafim plan002

Landmand/kunder har også mulighed for at få en nøjagtig og detaljeret tegning af vandingsanlægget. Tegningen laves ved hjælp af AutoCAD og kan udskrives i fuldt format eller leveres som en elektronisk fil.

 


Produkter til åbne marker

Drypvanding – trykkompensation

Drypvanding – ikke trykkompensation

Sprinklere

Magnetventiler

Mikrosprinklere

Vandingsautomater

Doseringspumpe

Tilbehør


Kontakt
close slider