Plantager

Plantager

OREV’s vandingsanlæg til plantager baseres på drypslanger eller mikrosprinklere. Slangerne ligger typisk på jorden og kræver dermed kun lidt vedligehold.

UniramVandingsanlæg til plantagebrug er inddelt i sektioner. Dermed kan der tages højde for en eventuelt begrænset vandkapacitet, varierende vandingsbehov, og et nyt vandingsanlæg fra OREV kan bygges sammen med et eksisterende anlæg. Takket være modulopbygningen kan vandingen indstilles alt efter plantetypen, det være sig træer eller buske. Som en yderligere fordel kræver denne type vandingsanlæg et relativt lavt vandtryk. Anlægget kan bygges med manuel eller automatisk styring.

Desuden kan der tilføres gødning med vandet, hvilket giver bedre udnyttelse af gødningen, og der spares en arbejdsgang, når der ikke skal gødes særskilt. Det giver en stor miljøgevinst, når der kun gødes efter behov og i passende mængder. Med drypvanding er der ingen problemer med vandspild, og der kan spares op til 60 % vand. Drypvanding giver en effektiv vanding, idet der vandes direkte i rodzonen, og vandet fordeles i jordniveau.

Eftersom hvert enkelt vandingsanlæg opbygges på stedet, har vi ingen faste priser, da det afhænger af vandudtag, vandtryk, placering mv. De fleste produkttyper kan bruges til denne type vandingsanlæg.


Produkter til plantager

Drypvanding – trykkompensation

Drypvanding – trykkompensationssystem

Sprinklere

Magnetventiler

Mikrosprinklere

Vandingsautomater

Doseringspumpe

Tilbehør


Kontakt
close slider